Sunday, February 06, 2011

سِفتاخیز

... در اقدامی کم سابقه مقربان بهشت در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تظاهراتی گسترده مقابل دفتر خداوند زدند. این تظاهرات ظاهرا در اعتراض به وعده های تحقق نیافته ی ارضای مومنان در بهشت است. یکی از مقربان در مصاحبه با بی.بی.شی (خبرگزاری شیطان) گفت: "فرشته جان اینا پستوناشون گنده س اما کار بلد نیستن هیچی. یکیشون که اصن فرار کرد! چیز ما رو دید فکر کرد ماری شیطونی دیده. دیگه بابا شیطون که دیگه بعد قیامت که اینجا ظاهر نمیشه که! حالا ما اون دنیا چیزی نگفتیم اما دیگه این دنیا می خوایم حال کنیم دیگه. دوزخی ها خیلی بهترن." جبرئیل رئیس دفتر خداوند در اقدامی تلافی جویانه کارت های ورود به بهشت تمام دوزخیان را تا اطلاع ثانوی بی اعتبار دانست و دستور به محدود کردن جوی های شیر و عسل داد. جبرئیل ابراز امیدواری کرد که برای باکرگان محترم کلاس های تقویتی (مقعدی) به همراه فیلم گذاشته شود تا آموزش و آمادگی های لازم به آنها داده شود. این در حالیست که طی سالهای اخیر همزمان با تهاجم فرهنگی دوزخیان و ورود نسل جدید مومنان به بهشت تقاضا برای باکرگی کاهش شدیدی یافته و مقربان بیشتر جویای افراد با تجربه و کاردان که بیشتر هم ساکن طبقات پایین دوزخ اند می شوند. یکی از باکرگان در مصاحبه ای با بی.بی.شی گفت "چرا کسی به فکر ما باکره ها نیست آخه؟ چرا مسوولین کاری نمی کنن؟ این دوزخی ها رو چرا بیرون نمی کنن؟ این دوزخی ها اورجی اورجی میان بهشت اینا رو کی راه می ده؟ کلاس به چه درد ما می خوره؟ پس ما بعد از این همه سال صبر و تحمل در اون دنیا بیایم حالا کون بدیم؟ این شد کار واسه ما؟" به گزارش شاهدان عینی در میان بوق های شیپور صوراسرافیل (فرشته ی پروپاگاندا) و رعد و برق های جبرئیل (فرشته ی برق و ارتباطات) شعارهایی با مضمون "ننگ ما ننگ ما خدای الدنگ ما" شنیده می شد. در خبری دیگر شبکه ی اینترنت بخش بهشت امروز با اختلالاتی مواجه شد. به گفته ی صاحبنظران این امر بی ارتباط با ...