Saturday, December 17, 2005

وقتی از روی دختر پا می شی انگار بعد ۱۰ دقیقه زیر آب بودن اومدی روی آب

Sunday, December 11, 2005

سامی پرسید آدم وقتی تلویز‍یون داره سینما نمیره؟
این را در جواب وفاداری به همسر به من گفت

Friday, December 09, 2005

بعضی وقت ها که وبلاگم را باز می کنم آنقدر از نوشته های خودم متعجب می شوم که فکر می کنم وبلاگم هک شده
می گن امپرور پنگوین وقتی مطمین نیست که شیر دریایی تو آب هست یا نه جلویی اش رو هل می ده تو آب بینه چی میشه

Monday, December 05, 2005

تنها وقتی که یک نفر را باید جدی گرفت وقتی است که مست است