Sunday, November 14, 2010

والله گناه است. والله اون دنیا باید جواب پس بدید. اون دنیا به هر کدوم از این هنرمندها باید جواب پس بدید. زیر پل صراط پر از آلات و ادوات موسیقی با شکل ها و لوله های عجیب و غریب هست که اصلا هیچ ضمانتی نیست کدام وری بیافتید رویشان. رد هم بشید برید اون ور بخواهید خدای ناکرده دروغ بگویید دونه دونه از آلات و اعضای بدنتان دهان باز می کنند و علیهتان کنسرواتواری شهادت می دهند. نکنید. با اسپیکر لپ تاپ گوش نکنین موزیکی که این همه سرش زحمت کشیده شده. فکر اون دنیایتان باشید. اگر هم مضطر شدید اقوی اینست که فقط با اکتفا به رفع ضرورت از اسبیکر لب تاب استرباح کنید و سریعا هدفون استبعاع* کنید.

* استبعاع در باب استفعال از ریشه ی بَعَعَ است و از همان ریشه ی لاتین buy می آید.