Sunday, November 14, 2010

چیو دنبال می کنن دقیقا؟

ای مردانی که دخترهای خوشگل موشگل گوگل ریدری که تا حالا یک آیتم هم شر نکردند را فالو می کنید؛ خدا قوت و خسته نباشید واقعا. فرهنگ بی جهت دنبال دخترها راه افتادن در خیابان را در گودر هم آوردید که واقعا جای تقدیر داره. فقط کاش گوگل ریدر به جای اون دکمه ی "مارک آل از رد" دکمه ی "سوت بلبلی" یا "جون" می گذاشت هر از گاهی یه دکمه ای هم فشار می دادید.