Monday, July 05, 2010

این فواحش هنرمند

فاحشه ای که تنش را می فروشد هزار بار شرف دارد به این هنرمندانی که روحشان را اینگونه ارزان می فروشند. دوباره که فکر می کنم از خود می پرسم چرا قضاوت می کنم، شاید از دور ارزان به نظر می آید؟