Thursday, January 06, 2011

اصل اول انزوا

اصولا در زندگی به ندرت پیش می آید که کسی سراغ شما را بگیرد و بخواهد چیزی به شما بدهد. از همه نامحتمل تر آدمهایی اند که سالهاست نمی دانند مرده اید یا زنده و یکباره می بینید که سراغتان را خیلی زیاد می گیرند. در این مواقع خوشحال نشوید بلکه نگران هم بشوید چون نه تنها چیزی به شما نمی خواهند بدهند بلکه چیزی (احتمالا گنده) هم می خواهند بگیرند (بِکَنند). اگر مثل خیلی ها توان نه گفتن به دیگران را ندارید و از پس کنجکاوی تان هم می توانید بر آیید بهترین کار اینست که خیلی ریلکس آنقدر تلفنشان را برندارید، زنگ در را جواب ندهید، به اس‌ام‌اس و ایمیل و فیس بوکشان جوابی ندهید تا خودشان دوباره برای چند سالی بی خیالتان شوند و شما هم از شر و دردسر بزرگی در امان باشید.