Sunday, December 12, 2010

ولی هست

"بی ادبی نباشه ها ولی ..."
"قصد توهین ندارم ها ولی ..."
"بی احترامی نباشه ها ولی ..."
"ناراحت نشی ها ولی ..."

و منتظر بی ادبانه ترین، توهین آمیزترین، غیرمحترمانه ترین و ناراحت کننده ترین عباراتی که انتظارش را هم نداری باش.