Saturday, July 03, 2010

مزاحمت نوامیس وبلاگی تو روز روشن

روزها فکر من این بود و همه شب سخنم که این عکس بالای وبلاگ ناژو خودشه یا نه. خدا رو چه دیدی هان؟ شاید بود. گشتم نبود. حالا فکر من شبا این شده که نکنه اصلا خوشگل تر از این باشه؟ هان خدا رو چه دیدی؟ نکنه؟