Friday, June 18, 2010

تحصیلات تکمیلی

باور کن احمق نبودم اما دروغ چرا بعد از آن همه دردسر نابغه هم نشدم. شتر پلنگی شدم در حدِ سوژه ی خنده ی نوابغ دیگر. و البته مسخره ی بیشترِ احمق هایی که از اول مسخره ام می کردند که وقتم را دارم تلف می کنم. آخر سر از دو ور بدجوری آره.