Tuesday, June 01, 2010

من می دونم

آخرش هم با این همه "عزیزم می دونم هیکلت ریغونه است، برای من مهم نیست عوضش ذهنت خوشگله" می فروشنمون به یه مرتیکه ی عضله گنده ی بی مغز. به خدا.