Tuesday, June 01, 2010

استانداردهای دوگانه

اگر کشوری به اسم مذهب زور می گه، پروپاگاندا راه می اندازه و خودش رو بالاتر از قانون می دونه و جنایت می کنه باید محکوم بشه. حالا چه ایران می خواد باشه چه اسراییل. نمی فهمم بعضی ایرانی ها چطور استانداردهای دوگانه دارند نسبت به اسراییل فقط چون ایران با اسراییل سر بعضی از همین مسائل (و خیلی از مسائل بی ربط) مشکل داره. آشغالها با هلیکوپتر و اسلحه شبانه یورش برده اند تو یک کشتی پر از فعال حقوق بشر با محموله ی کمک های انسانی، بعد که گندش در اومده می گن نه نه اونا ما رو با چوب و میله زدند. ما هم با تیر زدیمشون. خوب جاکش می خواستی گل بدن بهتون؟