Saturday, April 24, 2010

خطر بزرگ. همه مراقب باشن.

دوستانی که از خطرات مهیب و ترسناک تبدیل شدن گودر به نوشته های استغفر الله کوتاه و مینیمال سخن می گن دقیقا منظورشون چه خطریه؟ خطر سیله؟ زلزله است؟ سونامیه؟ و این خطرات دقیقا چه کسانی رو تهدید می کنه؟ این خطرات خیلی مهلک رو دقیقا چطوری می شه ازش جلوگیری کرد؟ اگه منظور شما اینه که همه ی کاربرا به اشتباهشون پی ببرن و از این به بعد نوشته های کوتاه رو لایک نزنن و شیر نکنن تا این خطرات رفع شه خوب نمی کنن که! گودر رو تعطیل کنن خوبه؟ خطر رفع شه؟ شما راضی شی؟