Tuesday, January 26, 2010

نمایشنامه ی یک فیلم پورنو

خانم استادِ خیلی سکسی سر کلاس می گه: برای امروز نمودار سایز شومبول که جلویتان هست را در Excel وارد کنید، مشتق بگیرید و نمودار نرمالش را بدست بیاورید. میانگین و FWHM را بر حسب اینچ بدست بیاورید. سپس سایز شومبول خود را چندین بار با ورنیه اندازه گرفته (با محاسبه ی خطای سیستماتیک) با نقطه ای بر روی این نمودار، صادقانه و بدون هیچ اغراقی مشخص کنید.

[روز بعد]
خوب جواب ها رو دیدم. خیلی خوب بود. اکثرا کوچیک بودین که خوب قابل درکه به خاطر سنتون. اما اون آقا پسری که بالای ۸۰٪ هست بیاد دفتر کارش دارم.

(در این زمان در حالیکه در پس زمینه آهنگ جنگ ستارگان پخش می شود پسری از روی نیمکتش بلند می شود و با خانم معلم از کلاس می روند بیرون و بچه ها از جایشان بلند می شوند و همه شروع می کنند به دست زدن. بقیه اش دیگه واضحه.)

گمان کنم این فیلم بین قشر به اصطلاح geek خوب فروش کنه.