Tuesday, September 01, 2009

کلاسهای موزیک سازی قوی با هیپنوتیزم:

آیا موزیک سازی بلدید اما همیشه کس شر می سازید؟ آیا هر کاری می کنید آخرش کس شر در می آید؟

ما شما را هیپنوتیزم می کنیم. به شما القا می کنیم که در کودکی در معرض انواع و اقسام آزارهای جسمی و روانی قرار گرفته بوده‌ اید. به شما القا می کنیم که پدر و مادرتان همواره با هم مشاجره و دعوا داشته اند. ما می توانیم به شما القا کنیم که در کودکی همیشه سوژه ی مسخرگی همکلاسی هایتان بوده اید. صدای آژیر جنگ را در اعماق سلولهای مغزتان فرو می کنیم. صحنه های کتک خوردن مادرتان از پدرتان را کنار صحنه های خط کش خوردن در مدرسه قرار می دهیم. صحنه های گم شدن در بازار پر رفت و آمد، صدای سکس پدر مادر در اتاق بغلی در سن کودکی، صدای پک سیگار پدر بعد از کبود کردن شما با کمربندش. انواع و اقسام صداها. بعد از هیپنوتزم به دریای پهناور موسیقی سازی عمیق می رسید.

اگر خواستید به مراحل بالای موزیک سازی برسید حتی می توانیم القا کنیم که در معرض اذیت جنسی هم قرار گرفته اید. انتخاب با شماست.

موزیک خود را بسازید و دوباره با هیپنوتیزم به دنیای کسل کننده قبلتان باز گردید...