Friday, October 28, 2005

دلم برا شخصیت وبلاگی ام تنگ شده

5 comments:

Raha said...

same here!

mahnaz said...

ما هم دلمون واسه شخصيت وبلاگيت تنگ شده. توله سگ چرا آرشيو پروندی؟

K.G said...

آي آقا! آدمي كه شش ماه يك بار دل تنگِ خويش شود، به احتمال بسيار مرده است و خودش هنوز خبر ندازد،البته به علت نداشتن بويايي
:)))

K.G said...

اي آقا!
كسي كه شش ماه يك بار دل تنگ خويش گردد، به احتمال بسيار ديري است كه مرده است و به سبب از دست دادن حس بويايي خود بي خبر است.
روح ات شاد
:)))

K.G said...

باوركن اولي را كه فرستادم، پيام خطا داد، دوباره نوشتم كه با اين شد سه تا!
اشكالي ندارد براي روح اين مرحوم سه بار پيام مي فرستم.