Sunday, April 10, 2011

برهان قاطع

در اثبات امکان تصادفی بودن پیدایش جهان و رد برهان نظم برای اثبات وجود آفریننده ای دانا، دانشمندان چند صد میلیارد میمون شبیه سازی شده بوسیله ی ابر کامپیوترها را در اتاق های جداگانه ای به همراه یک ماشین تایپ قرار دادند. میمون ها به صورت تصادفی لغاتی را بوسیله ی این ماشین تایپ انتخاب می کردند و بعد از انتخاب چند لغت که به صورت خیلی خیلی مبهمی می توانست یک جمله ی معنا دار باشد یک موز جایزه می گرفتند. در این تحقیق سوره ی گوسفند (بقره) قرآن کتاب آسمانی مسلمانان، در عرض چند ساعت به صورت تصادفی توسط میمون شماره ی ۱۲۴ هزارم نوشته شد که باعث اعتراض عده ای از مسلمانان و تهدید به سر بریدن دانشمندان این تحقیق شد. دانشمندان در واکنش به این تهدید میمون مذکور را از برنامه دیلیت کردند. در این آزمایش که به زبان های مختلف هم هست، بعد از گذشت چندین سال هنوز آثار حافظ و فردوسی و شکسپیر و تولستوی توسط این میمون ها بازنگاری نشده اند. با این وجود دانشمندان معتقدند که این آثار هم بالاخره دیر یا زود پدید خواهند آمد. دانشمندان معتقدند که این تحقیق نشان می دهد که وجود چند صد میلیارد کهکشان و امکان بوجود آمدن تصادفی شرایط حیات در کره ای مثل کره ی زمین هم مانند نوشته شدن تصادفی کتاب به وسیله ی این میمون ها می تواند امری کاملا ممکن باشد که برای تحقق پیوستنش فقط به تعداد نمونه ی زیاد و زمان کافی نیاز است. بنا به فرضیه های جدید دانشمندان، موازی با دنیای ما چند صد میلیارد دنیای تصادفی دیگری هم وجود دارد که به وجود آمدن شرایط دنیایی مثل دنیای ما می تواند امری کاملا تصادفی و بدون نیاز به آفریننده ای دانا بوده باشد.