Saturday, October 02, 2010

ایمان بیاورید که طبیعت بر اساس احتمالات می چرخد. بگذارید کلاه ترمودینامیک ام را پیدا کنم. خوب بگذارید برایتان توضیح دهم. مثلا اگر یک جعبه ای پر از هوا داشته باشید یکی از حالات هم می تواند این باشد که تمام هوا در نصفی از این جعبه جمع شود و نصف دیگر فقط دو سه تا مولکول بماند. یا اصلا هیچ چیز نماند. اگر خیلی صبر کنید شاید اتفاق بیافتد. البته خیلی احتمالش پایین است و باید خیلی خیلی صبر کنید اما به هر حال امکانش هست. اگر باور ندارید تصور کنید که چهل سال پیش از شما می پرسیدند احتمال اینکه چهل سال بعد نصف این جعبه ای که ممکلت مان است یک روضه خوان و یک عمله در نقش رهبر و رییس جمهور باشند و بقیه مردم در آنور جعبه هیچ کاره باشند چقدر است. خیلی پایین بود اما به هر حال اتفاق افتاد. دیدید حالا؟ به احتمالات ایمان آوردید؟