Wednesday, April 28, 2010

نامه ای به پروفسور هاوکینگ

استیو عزیز،

در شبکه ی بچه محل های خودت خواندم که گفته ای:
"پروفسور هاوکینگ معتقد است که انسان ها به جای اینکه سعی کنند با موجودات فرا زمینی ارتباط برقرار کنند، باید تمام تلاش خود را برای پرهیز از هرگونه ارتباطی با این موجودات به خرج دهند. پروفسور هاوکینگ معتقد است که بیشتر نمونه های حیات فرا زمینی به احتمال زیاد در حد میکروبهایی با ساختار ساده هستند." +

درد دلمان را تازه کردی استیو جان. ما ایرانی ها هم ۳۰ و اندی سال پیش مرتکب اشتباه مشابهی شدیم و با یک سری موجودات آسمانی ارتباط برقرار کردیم. این موجودات، خیلی اتفاقا عقب افتاده تر و ساده تر از ما هم بودند. برای همین هیچ کس فکر نمی کرد که اتفاق خاصی بیافتد. همه می گفتند آخی چقدر این ای تی های آسمانی مامانی و تو دل برو اند. سیگنال بفرستیم بیان پیشمون؟ بفرستیما؟ هی بعضی ها مثل شما گفتن که بابا سیگنال ندین. اینا مال یه کره ی دیگه ان. اینا خطرناکن. میان غارت می کننمون ها. کسی گوش نکرد. هیچی خلاصه یه سیگنال گنده فرستادیم و اینها هم سیگنال را که گرفتند و پیدایمان که کردند یک هو آن روی دارک ویدرشان را نشانمان دادند. حالا هم خوششان آمده و دیگر ولمان نمی کنند. هر شب و هر روز از بالا و پایین و چپ و راست با ما ارتباط برقرار می کنند. مثل میکروب در حال گسترشند و تنها راه نجاتمان هم ظاهرا مهاجرت به کره ای دیگر است. خلاصه خواستم بگویم که پیش آمده شبیه این قضیه.

دوستدار تو
ممل غیر فرازمینی